Zabranjena reklama za Levis

Mlada i izazovna devojka ulazi u toalet i kreće da se presvlači, nadajući se da je čovek koji je pored nje slep jer ima naočare i u rukama drži štap. Ali on uopšte nije slep… :)