Šta je brzina? – Kefalica

Šta odgovaraju klinci u Kefalici na pitanje „Šta je brzina?“