Pile i meda puše joint

Išli pile i meda da popuše joint, a piletu je to prvi put. Popuše ti oni pa posle 5 minuta pita meda:
• Ej, pile, je l´ osećaš nešto?
Na to će pile:
• Ne!
Meda ne može da veruje, izvadi veći joint i nakon što su ga popušili opet pita pile:
• Je l´ osećaš nešto?
A pile opet:
• Ne!
Meda izvadi džinovski joint, popuše ga pa će on:
• Je l´ sad osećaš nešto?
A pile:
• Ne! …ni glavu, ni krila, ni nožice..