Kako Zemunac vodi ljubav?

Kako Zemunac vodi ljubav?
• Ima svoje ljude za to.