Žena i muž srećni – naizmenično

Žena kaže mužu:
• Prošle nadelje sam bila srećna, jer nisi pio. Sada, opet dolaziš kući pijan.
• E, sada je na mene red da budem srećan!