Kapital kod žena

• Statistike su čista glupost! – kaže mlada žena svome mužu, odlažući u stranu jutarnje novine.
• A zašto? – pita muž.
• Ovde piše da većina žena raspolaže jezičkim blagom od samo 500 reči! – besni žena.
• Ne uzbuđuj se zbog toga, dušo! Istina, vaš kapital je mali, ali je njegov obrt ogroman! – uteši je muž.