Pandur i specijalac u vodi

Šta se čuje kada policajac upadne u vodu?
• Glup!
A šta skada specijalac upadne u vodu?
• Glup! Glup!