Samoubistvo ispod kreveta

Mali Perica pita majku:
• Mama, da li je tačno da se mrtvi pretvaraju u prašinu?
• Da, tačno je! – odgovori majka
• Onda dođi za momenat. Čini mi se da je neko izvršio samoubistvo ispod mog kreveta.