Menjam električnu gitaru

Menjam električnu gitaru za plinsku.