Ručaju Makedinci – mama, tata i sin

Seli da ručaju Makedonci – tata, mama i sin od 3 godine. Ali bilo je posno pa su za trpezom imali ribu. A mali neće ni da čuje da jede ribu, i posle dužeg ubeđivanja kako je to zdravo otac se seti pa kaže zemi gi ripcinja kur (kita) ke ti poraste, i sinčic taman da uzme ribu da stavi u tanjir mama ga udari po ruci i kaže neka go zemi tatko