Mujo u štali

• Šta radi Mujo u štali?
• Sluša muuuuziku…