Mujo i Haso na granici

Odluče Mujo i Haso da ilegalno pređu granicu, tako što će se zavući u kravlju kožu da zavaraju carinike. Stane Haso napred a Mujo otpozadi, nabace kožu i krenu prema carini glumeći kravu. Odjedanput pred njih stade jedan carinik i sažaljivo reče:
• Kako je gladna ova krava, sada ću da joj donesem vode i sena da je nahranim i napojim.
Ode carinik, a Mujo odpozadi da umre od smeha. Vrati se carinik sa vodom i senom, jede Haso i pije, sav pozeleneo od muke, a Mujo ga još zajebava – jedi Haso, pij Haso. Na to se Haso odjedanput poče smejati grohotom. A Mujo ga iznenađen upita:
• Šta je bilo jarane, sto se bolan smiješ?
• E sad ćeš da vidiš šta je bilo jarane, eno ih vode bika!!!