Kako da razlikuje konje?

Imao Mujo dva konja i nikako nije mogao da ih razlikuje pa ode kod Sulje za savet.
Pita on Sulju, a Suljo mu kaže:
• Odreži jednome rep pa će biti različiti.
Ode Mujo i uradi tako, ali posle tri meseca ode on ponovo kod Sulje i kaže:
• Opet problem Suljo, narast’o rep onome što sam mu ga odsek’o, šta ću sad?
A Suljo će:
• Pa odreži jednome uvo pa će bit’ u redu.
Ode Mujo i napravi tako,ali eto njega posle dva dana ponovo kod Sulje pa kaže:
• Opet problem! Onaj što sam mu odrezao uvo odgrizao je uvo onom drugom, popizdeću!
Kaže njemu Suljo:
• Nema problema, idem ja s tobom da vidim.
Ode on sa Mujom u štalu, pogleda konje pa će:
• E jesi glup k’o noć, zar ne vidiš da je onaj beli veći od onog crnog!