Blesavi lala

Za vreme rata pred regrutnu komisiju izlaze Banačani.
• Da li ste zdravi? – pita lekar jednog. – Da li vam nešto fali?
• Imam čir u stomaku.
• To nije nista. Imam ga i ja, i gospodin major, i gospodin pukovnik ima čir – govori lekar i diktira.
• Pišite: sposoban!
Dolazi drugi regrut i kaže da ima hroničnu upalu očiju.
• To nije ništa! Imam i ja, i major, čak i pukovnik ima. Pišite: sposoban!
Gleda sve to Lala, mislio šta da kaze, došao na red, i njega lekar pitao:
• Lalo, a šta tebi fali?
• Ništa, gos’n doktore… Ja sam samo – blesav!