Programer na benzinskoj pumpi

Dođe programer na benzinsku pumpu i kaže prodavcu:
• Natočite mi gorivo, molim!
Prodavac će:
• 95 ili 98?
A programer odgovara:
• Šta, je li nemate XP?