Programer koji se davi

Šta viče programer koji se davi?
• F1, F1, F1, F1…