Pozajmica

Traži programer pozajmicu od kolege:
• Ajde, majke ti pozajmi mi 1000 dinara.
A ovaj će:
• Evo ti 1024, da bude okruglo.