Nemarni lekari

Dva bolesnika koja su tek preživela operaciju razgovaraju:
• Ne znaš kako su lekari nemarni… Jedan čovek je morao 2 puta na operaciju jer je lekar zaboravio makaze u njegovom stomaku!
U tom času proviri glavni hirurg i upita:
• Da li je ko od vas video moje rukavice?