Hitler: Prijatno deco

Šeta Hitler menzom u logoru i pita decu koja jedu tamo:
• Deco, jeste li vi voleli vaše roditelje?
• Jesmo – kažu deca.
• E pa prijatno, deco! – reče Hitler.