To što je ot`o mora da vrati

Došao Ciga u školu da vidi zašto će mali opet da padne razred. Kaže učiteljica:
• Pa, on ništa ne uči, pogledajte samo ocene: matematika – sve jedinice…
Kaže Ciga:
• Joj, uč´teljce, njemu dosta da zna jedan i jedan jednako dva, samo za pijacu mu treba, nemo´ to da m´ ostaviš jedan!
Kaže učiteljica:
• Ali pogledajte, i srpski jezik – jedan!
Pita Ciga:
• Jel´ bre, je l´ vi njega razumete kad priča?
Učiteljica odgovori:
• Pa, razumem ga, ali…
Ciga kaze:
• Ma, to njem´ dosta, ne treba m´ više!
Učiteljica pokazuje dnevnik dalje:
• Priroda i društvo – jedan!
Ciga počne:
• Mi Cigani smo ljudi iz prirodu, a on je društveno dete, tu ne treba d´ ima jedan!
Učiteljica pokazuje dalje:
• Evo, i OTO – jedan!
Na to će Ciga:
• A, to što je ot´o mora da vrati!