Prođe leto trideseto

Šta kaže Ciga kad završi osnovnu školu?
• Prođe leto trideseto, godina mi žao nije…