Čak Norisove žrtve

Šta zadnje prolazi kroz misli svih Čak Norisovih žrtava pre nego što umru?
Njegova cipela.