Šta ima baba između sisa?

Šta ima baba između sisa što mlada devojka nema?
Pupak!